Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про завершення задоволення вимог кредиторів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та право акціонерів на отримання залишкового майна банку

12.02.2020

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 10 лютого 2020 року № 303 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» завершено задоволення кредиторських вимог, внесених до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».

Після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» залишилось нереалізоване майно (перелік залишкового майна). Відповідно до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 №3711, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.09.2017 за № 1104/30972, акціонери банку мають право на отримання залишкового майна (активів) і не пізніше 30 днів з дати розміщення цього повідомлення на сайті банку, що ліквідується, повинні надіслати заяву про намір отримати майно ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» або про відмову від його отримання. 

Заяву необхідно направити в письмовій формі на адресу ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16, м. Київ, 01004) за підписом акціонера (за особистим підписом акціонера – фізичної особи або керівника акціонера – юридичної особи) та вказати таку інформацію:

- відомості про акціонера банку (для акціонера – фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для акціонера – юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; уповноважена особа, яка діє від імені акціонера, повинна долучити до заяви належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують її повноваження);

- адресу для листування та банківські реквізити;

- посилання на документи, якими підтверджується, що заявник дійсно є акціонером ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»;

- згоду на отримання майна, що залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів;

- згоду на обробку персональних даних (для акціонерів – фізичних осіб, представників акціонерів – юридичних осіб). Зразок форми згоди на обробку персональних даних наведено тут.

Заяви акціонерів, надіслані із порушенням встановленого строку, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» не розглядатимуться та вважатиметься, що такими акціонерами не надано згоду на отримання залишкового майна ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».

Довідкова інформація за телефонами ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»: 0 800-30-03-07; (044) 390-29-15.

Адреса ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»: вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16, м. Київ, 01004.